• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkeløyve for enkelthøve/ambulerande

Innleiing

NB! Skjenkeløyve for enkelthøve/ambulerande må søkjast seinast 3 veker før arrangementet skal haldast.

MålgruppeSkjenkeløyve kan søkjast av personar som ønskjer å servere alkoholhaldig drykk i samband med slutta selskap eller ved eit bestemt høve.

 


Ambulerande skjenkeløyve §4-5

Ambulerande skjenkeløyve er ikkje knytt til ein bestemt person eller skjenkestad, og gjeld kun skjenking til slutta selskap. Ambulerande løyve vert brukt ved bryllaup, konfirmasjonar, jubileum og liknande. Kretsen av personar må ikkje vere open for utanforståande. Deltakarane må ha ein eller annan tilknyting til den eller dei som inviterer til selskapet. Det er ikkje nok at ein før skjenkinga byrjar, skriv seg på lister eller kjøper billettar. Vanlegvis må initiativet koma utanifrå, ikkje frå skjenkestaden. Det hjelper heller ikkje at talet på gjester er avgrensa, eller at arrangementet i innbydinga eller i annonse er kalla «lukka selskap». Vanlege medlemsmøter i ei foreining vil ikkje oppfylle lovas krav til lukka selskap. Klubbar og liknande med avgrensa medlemskap vert ikkje i seg sjølv rekna som lukka selskap.

Det søkast om ambulerande løyve dersom ein eller fleire av følgjande føresetnader er tilstade:

  1. Dersom ein leiger lokale + fleire tenester (f.eks. vasking, servering o.l.) av utleigar. Då er søknad naudsynt.
  2. Dersom ein tar betalt for alkohol.
  3. Dersom lokalet festen skal haldast i har serveringsløyve.

Ambulerande skjenkeløyve kan ikkje brukast når gjestene er invitert via annonser, plakatar, eller sosiale media. Då må det søkjast om skjenkeløyve for eit enkelthøve § 1-6. Ansvarlig skjenkestyrar må ha fylt 20 år (legitimasjon vert krevd). Det er ikkje krav om bestått kunnskapsprøve.

Ambulerande skjenkeløyve til slutta lag kostar 400 kr per gong.

Vanleg gebyrsats for løyve  til enkelthøve er satt til 700 kr per gong.

 Retningsliner Etne kommune:

Retningsliner for sals- og skjenkeløyve.

Regelverk:

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (Alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningslova)

Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Viss du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli vekke.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.
* Betyr obligatorisk for utfylling
Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader