• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Stadfesting - MRSA og tuberkuloseundersøking

Informasjon

Tuberkulinprøve

Personar som i løpet av dei siste 3 åra har opphalde seg meir enn tre månader i land med høg forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstenesta, eller i stillingar knytt til barneomsorg, pliktar å møte til tuberkuloseundersøking før ein tiltrer stillinga. Plikta gjeld og personar under opplæring eller hospitering, jf. tuberkuloseforskrifta §§ 3-1 og 3-2.

BCG-vaksine

Arbeidstakarar ved helseinstitusjonar bør bli vaksinert mot tuberkulose (BCG-vaksine) før dei begynner i jobb dersom dei ikkje er vaksinert tidlegare. Dette gjeld for studentar.

Etne kommune tilbyr IGRA test til personar som bur eller arbeider i kommunen.

Land med høg forekomst av tuberkulose

Sjekk oppdatert informasjon om kva land det gjeld på FHI sine nettsider

MRSA

Før ein tar til i stilling ved omsorgssenter eller annan institusjon i Etne kommune skal ein gjennomgå førehandsundersøking, jf. Rundskriv IS-11/2009.

Dersom du svarer ja på eitt eller fleire av spørsmåla om MRSA i skjema på neste side, må du få attest på at du testar negativt på MRSA.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med helsesentra våre:

Etne helsesenter: Tlf. 53 75 81 08

Skånevik helsesenter: Tlf. 53 75 85 02

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Viss du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli vekke.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.
* Betyr obligatorisk for utfylling
Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader