• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Opplysningar om folkevalde

Innhenting av opplysningar

Dette skjemaet innhentar opplysningar og samtykke frå deg som folkevald i Etne kommune.

Opplysningane vil bli brukt i lønnssystemet slik at me kan utbetala godtgjersle til deg.

Me treng også kontaktinformasjonen for å kunna senda deg innkallingar, invitasjonar og annan informasjon, eller når me treng å komma i kontakt med deg av andre grunnar.

Me ber også om ditt samtykke til å kunna publisera e-postadresse og mobilnummer på kommunen si internettside. Dette er ønskjeleg for at innbyggjarar, bedrifter og organisasjonar skal kunna komma i kontakt med deg.

For å kunna veljast inn i verv på det konstituerande møtet må du samtykkja til dette. Dersom du ikkje har samtykt innan det konstituerande møtet 3. oktober vil du ikkje kunna bli vald inn i verv.
Dette gjeld alle andre verv enn kommunestyremedlem. Ved å stå på partilista til kommunevalet samtykka du til å veljast inn i kommunestyret.

PERSONALIA
/
Innhenting av fødselsnummer trengs ved oppretting av brukar i kommunen sin Møteportal.
/
OPPLYSNINGAR OM KONTONUMMER MØTEGODTGJERSLE SKAL UTBETALAST TIL
STADFESTING
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Viss du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli vekke.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.
* Betyr obligatorisk for utfylling
Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader