• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Interesseskjema for å bli meddommar eller skjønnsmedlem

Informasjon

Ønskjer du å bli meddommar eller skjønnsmedlem?

Etne kommune skal utnemna meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2025-2028.

I tillegg skal det utnemnast skjønnsmedlemmer.

I samband med dette skal interesseskjemaet nyttast for å melda inn ønskje om å bli meddommar eller skjønnsmedlem.

Desse verva skal representera eit gjennomsnitt av befolkninga. Derfor ønskjer me eit mangfald av søkjarar.

Kommunestyret vedtek kven som blir valt til meddommarar i kommunestyremøtet oppsett i april 2024. Dei som blir utnemnde til verv vil bli kontakta etter at saka er handsama.

Skjønnsmedlemmer blir utnemnde av fylkeskommunen etter forslag frå kommunen.


Frist for å senda inn skjema er 4. april 2024


Meir informasjon

Du finn meir informasjon om kva det inneber å vera meddommar eller skjønnsmedlem på Etne kommune sine nettsider:

Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Viss du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli vekke.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.
* Betyr obligatorisk for utfylling
Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader